Smluvní podmínky

Verze podmínek, která je platná od 1.1.2020.

Vítej na Veggiezone!

Jsme rádi, že ses rozhodl/a využívat služeb serveru Veggiezone.cz. Server provozuje a služby s tím spojené ti poskytuje obchodní společnost Grexis s.r.o., se sídlem Roztoky, Vlháčkova 1826, PSČ 252 63, IČ: 24834149, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178656 (dále jen „poskytovatel“).

Užíváním našich služeb vyjadřuješ svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami, věnuj jim tedy náležitou pozornost. Ber také na zřetel, že jednotlivé služby mohou mít své vlastní dodatečné podmínky, které jsou uvedené na https://www.veggiezone.cz/p/napoveda. Pokud tyto služby použiješ, vyjadřuješ tím svůj souhlas a tyto dodatečné podmínky se také stávají součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a tebou (dále také jako „uživatel“).

Využívání našich služeb

Pro využívání některých našich služeb je nutná registrace a je nutné mít zřízen na Veggiezone uživatelský účet (dále jen „profil“).

Pro registraci (tj. vytvoření profilu) je nutné zadat e-mail a heslo. Po registraci si můžeš zvolit své unikátní uživatelské jméno. Uživatelské jméno se bude objevovat u všech tvých veřejných aktivit na tomto serveru a bude viditelné všem návštěvníkům Veggiezone, a to i neregistrovaným, včetně vyhledávačů. Své uživatelské jméno můžeš kdykoliv změnit za jiné.

Pro účely vedení profilu souhlasíš se zpracováním svých osobních údajů. Více informací nalezneš v dokumentu SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ, který jsi potvrdil/a svou registrací.

Naše služby nesmíš zneužívat. Mimo jiné tím myslíme, že nesmíš do služeb zasahovat, ani se pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a nesmíš narušovat chod a stabilitu našich služeb. Nesmíš také našich služeb využívat ke komerčním nebo i jiným účelům, které by nás mohly poškozovat.

Tím, že ses rozhodl/a používat naše služby, k nim nenabýváš žádná práva duševního vlastnictví a to ani k obsahu, ke kterému přistupuješ. Žádný obsah Veggiezone nemůžeš používat, pokud k tomu nezískáš naše svolení.

Vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví (jako jsou autorská práva nebo ochranné známky) u tebou vytvořeného a sdíleného obsahu na Veggiezone jsi ty. Pro poskytnutí našich služeb je ale nutné, abys nám ke svému obsahu udělil/a licenci.

K veškerému obsahu, který na Veggiezone vytvoříš, včetně nahraných souborů, nám tedy uděluješ časově neomezenou, nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu, vytváření odvozených děl a dalšímu šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích. Licence a autorská práva k tvým datům mohou být v rámci jednotlivých služeb upraveny konkrétními podmínkami.

Tvůj obsah zůstane dostupný na Veggiezone, případně na jiných online platformách, i v případě, že přestaneš využívat našich služeb a/nebo zrušíš svůj profil. To však neplatí v případě osobních údajů, které budou automaticky se zrušením profilu vymazány, a tím pádem bude veškerý komunitní obsah, který si přidal/a, nadále uveřejněn jako anonymní.

Pokud svůj obsah odstraníš nebo požádáš o jeho odstranění, včetně osobních údajů, nemusí to vždy znamenat jeho okamžité odstranění z našich systémů. Tvoje data mohou nějakou dobu zůstat součástí záloh primární databáze, které jsou šifrované. Data mohou být ponechána i pro potřeby prošetření nebo identifikaci nelegální činnosti nebo porušení našich smluvních podmínek, zachování důkazů, vyhovění žádosti ze strany soudního nebo správního orgánu, bezpečnostní složky nebo vládní agentury.

Upozorňujeme, že veškerý komunitní obsah (fotografie, tipy, aj.), který explicitně nenastavíš jako soukromý, bude dostupný všem návštěvníkům Veggiezone, a to i těm neregistrovaným, a bude přístupný internetovým vyhledávačům. Neneseme žádnou odpovědnost za porušení tvého soukromí v důsledku informací, které sám/sama zveřejníš.

Při stažení a používání našeho softwaru nám uděluješ oprávnění stahovat a instalovat aktualizace softwaru.

Neneseme odpovědnost za činnost svých uživatelů, tebe nevyjímaje. Neseš plnou odpovědnost za důsledky svých činů a souhlasíš s tím, že na Veggiezone nebudeš provádět žádné aktivity, které jsou nebo by mohly být v rozporu s Listinou základních práv a svobod, Ústavou a platnými právními předpisy České republiky. Vyhýbej se uveřejnění obsahu vulgárního či zjevně nepravdivého nebo v rozporu s dobrými mravy, dále s pornografickým, rasistickým, xenofobním či nacistickým tématem. V případě, že takový obsah uveřejníš, může být tento obsah smazán a tobě mohou být pozastaveny naše služby.

Neneseme odpovědnost za žádné škody, které tobě či třetím osobám vzniknou v souvislosti s používáním našich služeb nebo jinou naší činností. Negarantujeme ti také dostupnost a funkčnost našich služeb.

Služby ti můžeme kdykoliv pozastavit, pokud budeš porušovat tyto smluvní podmínky či doplňující podmínky k jednotlivým službám. Součástí pozastavení služeb může být i zrušení tvého profilu a blokování přístupu pomocí IP či e-mailové adresy. Profil ti také můžeme zrušit, pokud jej déle než 12 měsíců nebudeš aktivně využívat.

Našich služeb můžeš přestat kdykoliv využívat.

Závěrečné informace

Tyto podmínky se mohou kdykoliv změnit, ale jejich platné znění je k dispozici na adrese https://www.veggiezone.cz/p/smluvni-podminky. Měl/a bys je tedy pravidelně kontrolovat.

Jestliže s podmínkami nebo jejich změnami nesouhlasíš, musíš naše služby přestat využívat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmínky definují smluvní vztah mezi námi a tebou, neudělují žádná práva třetím stranám.

Checkni se Přidej pin Přidej tip Přidej post